П А С П О Р Т

територіальної   громади

Терлицької  сільської  ради Монастирищенського району Черкаської області

 

1. Населений  пункт село Терлиця  розташований на південному заході Монастирищенському районі Черкаської області.

 

         2. Відстань  до  районного  центру

- шосейним  шляхом  23 км

- залізницею  ___-____

 

         3. Територія

Всього  1657,4     га

в  т.ч. :   земель  державної  власності    687,   га

земель  комунальної  власності     га

земель  приватної  власності      969,9        га

 

Площа  земельних  пунктів   191,8                га

в т.ч.:  державна  власність       56,6               га

            комунальної  власності                га

            приватна  власність        135,2              га

 

4. Населення

 

       На

01.01.2013 р

         На

01.01.2014р.

        На

01.01.2015 р.

    На

01.01.2016р.

всього, чол.

   403

     419

407

400

дітей дошкільного віку

 

    25

 

    27

 

33

 

24

дітей шкільного віку

   34

    30

30

32

громадян пенсійного віку

    112

   107

102

94

працездатне населення

   232

   255

242

250

Кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

 

    43

 

   42

 

38

 

33

 

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

Всього населених  пунктів __1____, в них _246______ дворів, у тому числі :

         Населений пункт с.Терлиця , в ньому : *

 

 

На

01.01.2013 

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

На

01.01.2016р

кількість дворів

   246

   246

     246

246

кількість населення

    396

    403

     419

407

в  т.ч.: дітей дошкільного  віку

     16

     25

     27

33

дітей шкільного віку

    31

     34

     30

30

громадян

пенсійного віку

  109

     112

     107

102

 

 

за  2013 рік

за 2014 рік

За 2015 рік

 

 

кількість померлих

        9

              9

10

 

кількість народжених

        3

              5

7

 

 

* заповнюється по кожному населеному  пункту  окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін.будинок  ради )

 

6. Місцева  рада  утворена  в  1924_ р.

Відстань до найближчої місцевої ради   3        км ( зазначити  раду )

 

7. Кількість  виборців   334         чол.

8. Сільський /селищний/ міський  голова Шквира Зінаїда Дмитрівна

число  місяць і рік народження – 23 вересня 1967 року_____

службовий  телефон -  92-3-48_________________________

освіта _вища________________________________________

спеціальність за освітою - агрономічна__________________  

         ким  висунутий  на  виборах  -  (партія )самовисування

         обраний з  2     ох кандидатур __ 26.11.2015

         отримав 138_     ( 59   _ %) голосів виборців

         обирається  ( який раз )-  1  раз

 

9. Секретар  ради Ящук Ольга Сергіївна

число місяць і рік народження 23 червня 1963 року

службовий  телефон – 92-3-48______________________

освіта __с/спеціальна_____________________________

спеціальність за освітою –бухгалтер______________

дата обрання секретарем ради - _03.11. 2015

раніше обирався секретарем ради – (який раз )-1 раз

 

10. Склад  депутатів  ради

 

Всього  ( кількість )

12

З них членів партій, в т.ч.

 

самовисування

8

БЮТ

4

Позапартійні

8

за освітою :

 

за віком :

 

вища

  2

до 30 років

 3

незакінчена вища

1

від 30 до 45 років

 4

середня-спеціальна

  1

від  45 до 60 років

5

Середня

  8

старше  60 років

 

незакінчена середня

 

 

 

за родом  діяльності :

 

працівників промисловості , будівництва , транспорту, зв’язку

 

працівників агропромислового  комплексу

-

працівників житлово-комунального господарства

-

працівників  охорони  здоров’я

-

працівників  освіти,  культури

5

працівників місцевого самоврядування

1

працівників місцевих  держадміністрацій

-

Пенсіонерів

-

осіб, що не працюють

6

Інших

-

         

 

11. Постійні  комісії  ради

 

№ пп.

Назва комісії

К-сть депутатів

Прізвище, ім’я, по батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1

Фінансів і бюджету

 4

Коваленко Ю.Г

завгосп

2

Освіти та культури

 4

Малащук С.І.

директор СБК

3

Правопорядку

 4

Дем*янчук Я.А.

вчитель

 

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради )

 

№ пп

( П . І. Б . )

Посада та місце роботи

1

Біднячук М.С.

Пенсіонер

2

Біднячук М.Ф.

Пенсіонер

3

Горопацький Л.Л.

Пенсіонер

4

Аліщук Н.С.

Декретна відпустка

5

Плахотнюк В.А.

Тимчасово не працює

 

13. Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади,

обрано : 1 (кількість  депутатів )

 

14. Органи самоорганізації  населення

Всього органів самоорганізації   1 , в них бере участь 14__ чол..

У тому  числі : Ветеранська

 

15.    Корисні  копалини

(наявність корисних копалин )

                         Пісок, біла глина, камінь.

 

16. Структура  земельного  фонду

№ пп

Територія Терлицької сільської ради

Га

Оренда

Договори оренди

з _______ по _______

 

Територія , всього

у  тому  числі :

 

1657,4

 

 

1

Сільськогосподарські угіддя

400

 

 

2

Рілля

811,5

750,9

 

ТОВ „ЛатАгроІнвест”

 

2006 - 2016

3

Ліса і інші лісовкриті площі

400,1

 

 

4

Забудовані  землі

16,2

 

 

5

Ставки які знаходяться

29,2

 

 

 

- на  території  міста

-

 

 

 

- за територією  міста

29,2

 6.8

 10.1

 11.7

 

Засько І.В

Мамалига О.В.

 Кухар А. П.

 

2006 -2031

2005 -2025

2004 -2029

 

 

 

17. Бюджет сільської /селищної/ міської ради

                                                                                                                       (тис.грн)

 

2013р.

2014р.

2015р.

    2016р.

 

доходи  місцевого  бюджету всього, в т.ч.

140906

172239

285921

 

 

доходи ,що враховуються  при визначені  міжбюджетних трансфертів

-

  -

    -

 

 

доходи спеціального фонду, в т.ч.

9200

25462

22205

 

 

                       бюджет  розвитку

9100

20000

10312

 

 

субвенція

5212

4312

960

 

 

дотація

59319

45243

47474

 

 

видатки місцевого бюджету, в т.ч.

200225

217482

244836

 

 

                    поточні

-

 -

  -

 

 

з  яких  за  рахунок  субвенцій  з бюджетів різних рівнів

-

 -

  -

 

 

                  капітальні

-

 -

   -

 

 

з  яких  за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

-

 -

  -

 

 

із загального обсягу видатків на утримання :

-

 -

  -

 

 

 орган місцевого самоврядування

156003

147878

15817

 

 

 освіта

-

  -

  -

 

 

 культура

44222

57604

57439

 

 

 благоустрій

-

 -

2968

 

 

-

 житлово-комунальне      господарство

-

-

  -

 

 

субвенція

  -

-

   -

 

 

 інші

-

-

-

 

 

 

                                                      ПІДПРИЄМСТВА,

                                     що розташовані  на території  ради

18. Промислові  підприємства

 

На

01.01.2013

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На

01.01.2016

Всього, в т.ч.:

-

-

-

-

акціонерні товариства

-

-

-

-

кооперативна  власність

    -

         1

      1

     1

господарські  товариства

-

-

-

-

державна   власність

-

-

-

-

 

 

 

 

 

ТзОВ

-

-

-

-

приватні  підприємства

-

-

-

-

 

19. Основні  з них, види промислової продукції

-

20. Підприємства сільськогосподарського  виробництва

 

 

На

01.01.2013

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На

01.01.5016

Всього,

3

3

3

3

в тому числі :

 

 

 

 

акціонерні  товариства

“ЛатАгроІнвест”

+

+

+

кооперативна власність

-

-

-

-

державна  власність

-

-

-

-

ТзОВ

-

-

-

-

фермерські господарства

2

2

2

2

приватні підприємства

-

-

-

-

 

21. Основні  з них, напрямки спеціалізації

                          Вирощування зернових, технічних культур

 

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади

 

№ пп

Назва

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На

01.01.2016

 

 

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

 

-

-

-

-

-

-

-

 

23.Підприємства, які не є комунальною власністю територіальної громади

№ пп.

Назва

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На

01.01.2016

 

 

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

 

-

-

-

-

-

-

-

 

24. Торгівля

 

На

01.01.2013

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На

01.01.2016

 

 

 

магазинів, в т.ч. :

3

2

2

2

 

 

             продуктові

3

2

2

2

 

 

             промислові

-

-

-

-

 

 

             інші

-

-

-

-

 

 

            приватні

-

-

-

-

 

 

Ринків, в т.ч. :

-

-

-

-

 

 

            стаціонарні

-

-

-

-

 

 

            стихійні

-

-

-

-

 

           продовольчі

-

-

-

-

 

 

           промислові

-

-

-

-

 

 

Побутові підприємства

-

-

-

-

 

 

 

25. Підприємства обслуговування  населення

За типом діяльності

На

01.01.2013

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На

01.01.2016

ФАП

        1

1

1

1

 

26. Послуги   зв’язку

 

На

01.01.2013

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На

01.01.2016

Кількість телефонізованих населених пунктів

1

1

1

1

Абонентів

12

12

12

12

Радіоточок

-

-

-

-

 

 

27. Житлово-комунальне  господарство

Назва підприємства

На

01.01.2013

На

01.01.2014

На

01.01.2015

На

01.01.2016

 

-

-

-

-

 

28. Охорона  здоров’я

 

На  01.01.2016

з  них :

працівників

форма

 власності

 

кількість закладів

ліжок , відвідувань

медичні  заклади

1

3

2

Комунальна

в  т. ч.

 

 

 

 

- поліклінік

-

-

-

-

- лікарень

-

-

-

-

- амбулаторій

-

-

-

-

- диспансери

-

-

-

-

- ФАП

1

3

2

Комунальна

- аптека

-

-

-

-

 

29.  Освіта

 

 

на  01.01.2016

 

кіль- кість

розрахункова к-сть місць

                   в  них :

Форма власності

вчителів, вихователів

учнів,

 дітей

вищі  навчальні заклади

-

-

-

-

-

школи , в т.ч. :

 1

  200

   12

  53

Комунальна

ЗОШ   І-ІІІ ст.

 1

  200

   12

  53

Комунальна

ЗОШ  І-ІІ ст.

-

-

-

-

-

ЗОШ  І ст.

-

-

-

-

-

шкіл - інтернатів

 

 

 

 

-

гімназій (колегіумів)

-

-

-

-

-

діючих дошкільних закладів

1

   20

  1

15

Комунальна

приміщень недіючих

-

-

-

-

-

шкільних  закладів

-

-

-

-

-

дошкільних закладів

-

-

-

-

-

 

30.  Закладів  культури

* Будинки   культури  - ____1_____

* Театри -  _____________

* Бібліотеки  - _____1_____

* Музеї 1 ______________

 

 

31. Спортивні  заклади  та споруди

            Спортивний зал загальноосвітньої школи, спорт майданчик, футбольне поле.

 

 

32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

 

                        Пам’ятник загиблим воїнам

                         Пам’ятник жертвам голодомору

 

33. Соціально-економічні  проблеми і пропозиції

стосовно  їх  вирішення

 

1. Ремонт та будівництво доріг

2. Реконструкція вуличного освітлення

3. Водопостачання

4. Створення робочих місць

5.Ремонт сільського  будинку культури.

Сільський голова                                                                  З.Д.Шквира